Merel Sprong_1_ondernemende moeder_ondernemen_drie principes_3P

Wat zijn de drie principes?

De drie principes beschrijven hoe ons leven vorm krijgt.
Hoe het komt dat we beleven, wat we beleven.

Onze ervaring van het leven komt bij iedereen op dezelfde manier tot stand, niemand uitgezonderd. Maar terwijl de totstandkoming van de ervaring bij iedereen hetzelfde is, is de beleving ervan voor ieder van ons uniek.

Deze principes zijn niet de zoveelste psychologische theorie van waaruit weer een nieuwe therapievorm kan ontstaan om mensen te fixen. De principes verwijzen naar de werking van het menselijk leven en leggen zo een waarheid bloot. Als een natuurwet.

Wat wil zeggen dat deze principes niet kapot kunnen zijn, bij jou ook niet.

Hoe fijn is dat!

Ze bieden geen pasklare oplossingen voor een makkelijk leven. Volledig met stappenplan en garantie. Nee. Helaas?

Nee hoor, juist fijn. Want weten hoe iets werkt zorgt voor inzicht. Daaruit volgt op natuurlijke wijzen rust en gemak. Zonder hard werken

Deze inzichten zijn van grote waarde en hebben als effect dat je beleving van het leven verandert. De problemen die je ervaart, de beren die je op je weg ziet en de teleurstellingen die je tegenkomt, komen in een nieuw daglicht te staan.

De drie principes zijn voor het eerst benoemd door Sydney Banks.

In het Engels heten ze kort gezegd: Mind, Thought en Consciousness. Vrij vertaalt: Energie, Denken en Bewustzijn.

De spirituele, creatieve levensenergie moet aanwezig zijn om het leven te kunnen beleven. Via het denken wordt deze energie omgezet in ideeën en concepten, in vaste vorm. Het bewustzijn is het vermogen om dit denken te ervaren. Compleet met lichamelijke sensaties zoals kramp, zenuwen of kortademigheid.

Het gaat hier om een creatief proces, en het creëert jou unieke zelf.

Coaching vanuit de drie principes zorgt, zonder stappenplan of methode, voor luchtigheid, vrijheid, speelruimte, rust en liefde. En dat is heerlijk!